Wednesday, April 14, 2010

Protecting your computerTips for protecting your computer and personal information


The internet has now become an essential business, social, entertainment and educational resource for most Australians. The increasing level of economic transactions on the internet is making it the focus of criminal activities. It is important that internet users protect themselves from falling prey to these activities. The following tips list some simple precautions you can take to minimise the chances of becoming a victim of online criminals.

 1. Install anti-virus and other security software, such as anti-spyware and anti-spam software. Use and update this software regularly. Use an auto-update facility if this is available. You can set most virus software to scan your computer at a set time. Information about anti-virus software is available from the Internet Industry Association website.

 2. Regularly download and install the latest security patches for your computer software, including your web-browser. Use automatic software security updates where possible.

 3. Use a firewall and make sure it is turned on. Firewalls help prevent unauthorised access to, and communications from, your computer. More information on the use of firewalls is found on the Internet Industry Association website.

 4. Delete suspect emails immediately. Don't open these emails - but if you open an email and it is any way suspect…

 5. Don't click on links in suspect emails. Visiting websites through clicking on links in suspect emails may result in malware (malicious software), such as a ‘trojan', being downloaded to your computer. This is a commonly used and effective means of compromising your computer.

 6. Only open an attachment to an email where the sender and the contents of the attachment are known to you. Suspect emails should be deleted immediately. If an attachment needs to be opened, it should be checked by anti-virus software before opening.

 7. Don't download files or applications from suspect websites. The file or application could be malware. Sometimes the malware may even be falsely represented as e-security software designed to protect you.

 8. Use long and random passwords for any application that provides access to your personal identity information, including logging onto your computer. Don't use dictionary words as a password. Ideally, the password should be eight or more characters in length. Change passwords regularly.

 9. Use a limited permission account for browsing the web, creating documents, reading email, and playing games. If your operating system allows you to create a limited permission account, this can prevent malicious code from being installed onto your computer. A ‘limited permission' account is an account that does not have ‘Administrator' status.


This is from this web site ( Point 9. will save you a lot of problems)

1 comment:

 1. dịch vụ rà soát sổ sách
  dịch vụ kế toán giá rẻ eco green city
  trung tâm kế toán tại hải phòng
  khoá học kế toán tổng hợp

  trung tâm kế toán tại long biên
  trung tâm kế toán tại hà đông
  dịch vụ báo cáo tài chính
  dịch vụ kế toán thuế vào lúc này, tai nạn của loài người cũng xảy ra. Bởi vì lúc này, có một
  cái vết nứt không gian rất lớn sẽ mở ra trên đại lục, còn bên kia vết
  nứt không gian chính là Ma giới. Mỗi một lần như vậy thì đại lượng binh
  lính Ma giới sẽ từ vết nứt không gian đó tràn vào đại lục, nơi nơi đốt
  nhà cướp của, bọn họ có một mục đích rất trực tiếp, đó là phải chiếm
  lĩnh đại lục xinh đẹp này.

  Còn khi sinh mạng loài người bị ngoại lai chủng tộc uy hiếp, tất cả các
  chủng tộc trên đại lục sẽ đoàn kết lại với nhau, cùng kết hợp kháng
  chiến chống lại Ma tộc cường đại. Mặc dù Ma tộc mỗi lần đều bỏ lại trên
  đại lục đến vài trăm vạn thi thể, nhưng mấy ngàn năm nay, Ma tộc chưa
  bao giờ buông tha việc xâm lấn đại lục, mỗi một lần bọn họ đều lấy đi
  hàng ngàn, hàng vạn, thậm chí hàng ức sinh mạng trên đại lục. Ma tộc là
  một danh từ biểu thị sự tà ác nhất trên đại lục.

  - Bọn họ làm sao tới được? Chẳng lẽ vết nứt không gian đã bị mở ra?

  Đoạn Vân hỏi có chút nghi hoặc.

  - Thiếu gia, khoảng cách đến lần vết nứt không gian thời gian mở ra cũng
  không còn xa nữa! Vết nứt không gian mở ra cũng không theo một thời gian
  cố định, còn khoảng cách so với lần trước Ma giới xâm lấn đến nay cũng

  eco green city
  goldmark city hồ tùng mậu

  chung cư 89 phùng hưng
  tiếng anh giao tiếp cho trẻ em

  ReplyDelete