Sunday, April 11, 2010

Junk mail and how to spot a fraud

If you have friends that email you chain letters, do them and us all a favor and reply to them.

go to www.snopes.com and get the truth, they research claims and Urban Legends and give you the background, interesting and informative.

I received the Kidney Theft email again recently, I have had it about a dozen times over the last 10 years. The email is clearly untrue, and designed to spread fear, we have enough of that in the world. I really do not think we need any more please don't sent them on.

Help fix the problem, my suggestion is google the claim or look up www.snopes.com and reply to the email using reply to all to let the people know they don't need to be frightened of this, what ever it is.

http://www.snopes.com/horrors/robbery/kidney.asp

Add a link to your blog and invite them to subscribe, after all your a knowledgeable person and check the facts before you spread rumors, and gossip.

http://servicebroker.com.au/blog/2010/04/junk-mail-and-how-to-spot-a-fraud/

1 comment:

 1. chung cư newskyline văn quán
  hateco hoàng mai
  chung cư hà nội

  dịch vụ hoàn thuế
  dịch vụ kế toán thuế
  dịch vụ quyết toán thuế
  khoá học kế toán thuế
  trung tâm kế toán
  dịch vụ báo cáo thuế hàng tháng

  dich vu ke toan noi bo đã qua hai trăm tám mươi năm rồi.

  Diệp Cô Thành bẩm báo.

  Ngẫm nghĩ một lát, Đoạn Vân nói với Khố Lạp Kì:

  - Chúng ta bây giờ tiến cung, lão gia hỏa Bố Khoa Duy Kì này cấu kết với
  Ma tộc, nếu có giết hắn mười lần cũng không quá đáng.

  - Được, Đoạn Vân đại nhân, ta đây đi cùng với ngươi.

  Khố Lạp Kì nói vẻ rất hưng phấn.

  - Hay lắm! Khi gặp binh lính Thiên Long, có thể giao cho ngươi. Được
  rồi, các đại thần của đế quốc hiện nay như thế nào?

  - Ài, ta đoán có một nhóm đại thần đều bị Bố Khoa Duy Kì khống chế rồi.

  Khố Lạp Kì thở dài, nói đầy vẻ lo lắng.

  - Sư phụ của ta Phổ Hi Kim thì sao? Hắn đã là pháp thần rồi, hẳn là
  không có việc gì chứ! Đại ca ta Lạp Hi Đức, còn có Tạp Sắt Phu nữa?

  Đoạn Vân có chút lo lắng cho những thân nhân của mình.

  dịch vụ dọn dẹp sổ sách
  kế toán cho giám đốc quản lý
  học kế toán thực hành
  tiếng anh cho người đi làm

  ReplyDelete